Телеграма міського голови до Міністерства народного здоров’я про виділення міській думі коштів на боротьбу з «пошестю» у м. Єлисаветграді
б/д

ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 615, арк. 1