Організація охорони здоров’я в обласному центрі, зокрема й перша міська лікарня бере свій початок від військового шпиталю, який діяв при Фортеці Святої Єлисавети. Шпиталь, у якому лікували також цивільних осіб було створено в 1777 році у розрахунку на 28 ліжок.
У 1784 році Єлисаветград отримав статус внутрішнього міста, провідною медичною установою якого і надалі залишився гарнізонний шпиталь. 17 січня 1824 року він був переданий у ведення міського самоврядування. Фінансувалася лікарня не тільки за рахунок міської думи, а й за оплату, яку надавали цивільні особи за лікування.
У 1829-1861 роках місто було передане до управління військових поселень, а тому лікарня була зобов’язана лікувати солдат нижніх чинів та офіцерів царської армії.
Під час Кримської війни 1854-1855 років наказом головнокомандуючого південною армією було збільшено кількість ліжок-місць для хворих у Єлисаветградській міській лікарні до 350 од. Коли Єлисаветград було виведено з підпорядкування військового відомства, утримання лікарні було повністю покладено на міський бюджет. В результаті кількість ліжок у лікарні довелося скоротити до 50 од. у 1879 році, проте на поч. ХХ ст. їх знову збільшено до 180 од.
Під час Першої світової та громадянської війни головним завданням лікарні став захист від епідемій.
У 1920 році, в місті остаточно утвердилися більшовики, і міську лікарню було перетворено на 1-у Радянську міську лікарню.
Протягом 1920-1930 років у лікарні був збільшений штат лікарів, розширена кількість відділень.
Лікарня продовжувала діяти і за часів німецької окупації. А вже після Другої світової війни її було перетворено на 1-у Міську лікарню.
Пропонуємо переглянути цікаві документи з історії лікарні, що на Фортечних валах. Адже, знати історію свого рідного краю дуже важливо, а досліджувати і вивчати – є надзвичайно приємним заняттям для кожної людини.


Порядок роботи медичних закладів у місті наданий губернатором до виконання Єлисаветградській міській думі (док. № 401 від 17 січня 1824 р.)
1824 р.
ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 127, арк. 18-19 зв.
Опис будівель Єлисаветградської міської думи, переданих до комісаріатського управління під приміщення військового госпіталю північної армії на 350 хворих
травень 1855 р.
ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 483, арк. 12, 12 зв.
План будівель медичного закладу, укладений М. Журавським за планами товариства страхування та будівельного відділу Єлисаветградської міської управи
б/д
ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 470, арк. 7
Протоколи та праці товариства єлисаветградських лікарів 1886 – 1887 р. (титульна сторінка)
1887 р.
Державний архів Одеської області, Єлисаветград: Тип. М. Темкіна, 1887. – 101 с.
Протоколи засідання Єлисаветградського медичного товариства за 1893 – 1895 рр. (титульна сторінка)
1896 р.
Державний архів Одеської області, Тип. М. Гольденберга, 1896. – 91 с.
Праці Єлисаветградського відділення руського товариства охорони народного здравія за 1898 – 1899 р. (титульна сторінка)
1899 р.
Державний архів Одеської області, Вип. ІІ. – Єлисаветград: «Экономическая» типографія М. Фінкеля, 1899. – 70 с.
Рух населення та лікарська допомога (із звіту Єлисаветградської міської думи)
1902 р.
ДАКО, Ф. – 78, оп.7, спр. 89, арк. 20-21
Список членів Єлисаветградського медичного товариства (Видання «Труды и протоколы заседаний Елисаветградского Медицинского общества за 1901/1902 год»)
1902 р.
Державний архів Одеської області, – Елисаветград : Тип. М. Гольденберга, 1902. – 63 с.
Телеграма міського голови до Міністерства народного здоров’я про виділення міській думі коштів на боротьбу з «пошестю» у м. Єлисаветграді
б/д
ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 615, арк. 1
Звіт Єлисаветградської міської думи про будівлю барака для хворих чумою Херсонському губернатору
04 червня 1916 р.
ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 548, арк. 6, 6 зв.
Фото. Головний лікар 1-ої Радянської лікарні І.Р. Добровольський і його дружина К.П. Добровольська, яких було заарештовано та розстріляно у 1921 р. за антирадянську агітацію
1921 р.
З архіву управління СБУ у Кіровоградській обл.спр. № 4454
Список членів «міфічної» підпільної організації «Боротьба з комунізмом»
1921 р.
З архіву управління СБУ у Кіровоградській обл.спр. № 4454
Наказ завідувача відділом здоров’я від 02 січня 1922 року №1 щодо надання права медичним працівникам, відповідно до вказаного переліку, проживати на території лікарні
1922 р.
ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 615, арк. 14, 14 зв.
Справа № 3/1-2-15 про медичний заклад у м. Єлисаветграді
1923-1925 рр.
ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 127, арк. 1, 2
Фото. Адам Чвалінський, який після громадянської війни працював у міській лікарні м. Єлисаветграда
б/д
З особ. Фото колекції В. Тимошенка
Фото. Лікарі м. Зінов’євськ
1924 р.
З особ. Фото колекції В. Тимошенка
Фото. Колектив Зінов’євської центральної робочої поліклініки
1929 р.
З особ. Фото колекції В. Тимошенка
Фото. Колона радянських військовополонених, які крокують до місця їхнього утримання – приміщення міської тюрми
б/д
З особ. Фото колекції В. Тимошенка
Протокол допиту А.А. Чвалінського, лікаря 1-ї Радянської лікарні
10 грудня 1938 р.
ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр.747, арк. 59
Кримінальний вирок А.А. Чвалінському «…за те, що вихваляв Польщу»
14 листопада 1939 р.
ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр.747, арк. 110, 110 зв.
Анкета заарештованої Огнівцевої Софії Вікторівни, лікаря 1-ї Радянської лікарні
23 червня 1941 року
ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр.3033, арк. 8, 8 зв.
Витяг із протоколу допиту Огнівцевої С.В., лікаря 1-ї Радянської лікарні
23 червня 1941 року
ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр.3033, арк. 14, 15 зв.
Фото. Рух радянських військовополонених
осінь 1942 р.
З особ. Фото колекції О. Мануйлова
Фото. Перехрестя вул. Дворцова і вул. Велика Перспективна
1942 р.
З особ. Фото колекції О. Мануйлова
Фото. Санітарні автомобілі гітлерівців німецького лазарету (територія нинішньої лікарні, що на Фортечних валах)
літо 1943 р.
З особ. Фото колекції О. Мануйлова
Фото. Біля Успенського собору в роки окупації м. Кіровограда гітлерівськими загарбниками
осінь 1943 р.
З особ. фото колекції О. Мануйлова
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


(на початок сторінки)