Учасники проведення І з’їзду НРУ у м. Києві. (Фото)
10 вересня 1989 р.

ДАКО, Ф.Р-7917, оп. 1, спр. 14, арк. 9