Автобіографія командира парти-занського загону імені Хрущова Дзаттіати Георгія Петровича
15 березня 1975 р.

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.283, арк.1