Фото Гончаренка Леоніда Никифоровича, члена партизанського загону імені Ворошилова
1944 р.

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр. 281, арк.13