Фото командира партизанського загону імені Хрущова Дзаттіати Георгія Петровича
б/д

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.283, арк.52