Висновок прокуратури Кіровоградської області щодо Прокопенка А.А. за матеріалами слідчої справи № 7167 (1933 р.)
03 грудня 1993 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 7167, арк. 33