Постанова про ув’язнення Ремінного Л.Я. і Прокопенка А.А. на 5 років, яких звинувачено у зриві хлібозаготівлі у 1932 р.
02 січня 1933 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 7167, арк. 29