Фото Павловського Григорія Андрійовича, жителя с. Триліси Олександрівського району, заарештованого 09.07.1937 р. за контрреволюційну агітацію
1937 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 9396, арк. 38