Витяг із акту про розстріл Павловського Г.А., який виконано 23 липня 1937 року в 1 год.40 хв.
1937 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 9396, арк. 37