Фото Маломуж К.І., уродженця с. Аджамка, заарештованого за проведення серед селян агітації проти колгоспного будівництва
1937 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 10315, арк. 360