Фото Дворського А.Д., уродженця с. Плоско-Забузьке Голованівського району, заарештованого 27.04.1932 р. за контрреволюційну агітацію
1932 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 6692, арк. 94