Витяг із протоколу особливого засідання при колегії ГПУ УРСР стосовно заслання Семенця С.Ф. та Слюсаренка Ф.К. в Сибір на 3 роки
1932 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 6692, арк. 86