Витяг із протоколу особливого засідання при НКВС СРСР про розстріл Станкевича Л.К.
22 травня 1943 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 11606, арк. 92