Фото Прокопенка Андрія Архиповича, уродженця с.Богодарівка Компаніївського району, заарештованого 10.12.1932 р. за контрреволюційну агітацію
1932 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр. 7167, арк. 32 в