РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Знання історичних етапів розвитку державної служби впливає на удосконалення сучасного державотворення. За часів Української Народної Республіки та визвольних змагань 1917-1921 років було закладено паростки вітчизняного державного управління та розпочато процес становлення інституту державної служби. У Постанові Ради Міністрів Української Держави «Про урочисту обітницю урядовників і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі», затвердженій у 1918 році гетьманом Павлом Скоропадським, визначено змістове спрямування діяльності державних службовців: «Урочисто обіцяю вірно служити Державі Українській, визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами охороняти її інтереси й добробут».

Держави без державної служби неможливі, вони обумовлюють одна одну. Підтвердженням цьому слугують підготовлені до експонування документи часів Українсько-гетьманської держави, Директорії, радянської України (коли відбулося зрощення партійного та державного апарату) та періоду здобуття Україною незалежності.


Затверджений гетьманом П.Скоропадським Тимчасовий Закон про Верховне Управління Українською Державою, яким регламентовано створення колегії верховних представників держави на випадок хвороби або смерті гетьмана.
б/д
ДАКО, ДІФ, тижневик «Єлисаветградський день», 24.04.1918 р., інв. № 2160, арк. 10
Повідомлення про створення нового кабінету міністрів Директорії УНР
24 грудня 1918 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Друг народу», 27.12.1918, № 10, інв.№ 1963, арк. 18
Проект штатного розпису відділу народної освіти м.Бобринець
06 травня 1920 р.
ДАКО, Ф.Р-335, оп. 1, спр. 4, арк. 45
Іменний список голів районних виконавчих комітетів Зінов’євського округу, наданий Зінов’євській комісії з відстрочки мобілізації
30 квітня 1926 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 641, арк. 95
Протокол засідання урядової комісії з перевірки знання української мови співробітниками Зінов’євського окружного відділу місцевого господарства.
19 жовтня 1926 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 711, арк. 33
Анкети відповідальних робітників і фахівців І-го Зінов’євського товариства взаємного кредиту, які пройшли перевірку на знання української мови. (Бірчанський Абрам Маркович)
11 січня 1927 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 712, арк. 210
Витяг з доповіді «Попередні підсумки реорганізації райвиконкомів та сільрад», підготовленої уповноваженим Зінов’євського окружного виконавчого комітету, про введення до апарату райвиконкомів «активних бідняків».
11 грудня 1929 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1 спр. 1606, арк. 105
Стаття «Очистити грузчанські школи від націоналістичної погані» (шкідницька діяльність «ворогів народу» в кіровському міському відділі народної освіти).
б/д
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровська правда», 03.10.1937, № 228, інв. № 860, арк. 2 зв.
Рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих від 15 квітня 1944 р. № 320 «Про затвердження виконкому Кіровоградської міської ради».
б/д
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 69, арк. 44
Фото. Зустріч керівництва Олександрійського району з двічі Героями Радянського Союзу льотчиками-космонавтами Л.Поповим та В.Рюміним у м. Олександрія.
28.07.1981 р.
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 73, од. з. 4
Фото. Виступ заступника голови Кіровоградського обласного виконавчого комітету Є.Чабаненко під час проведення XIV зльоту молодих вчителів області.
27.03.1985 р.
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 44, од. з. 23
Положення про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області.
25 січня 2005 р.
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 1, арк. 1
Положення про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області.
25 січня 2005 р.
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 1, арк. 2
Наказ начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області від 28 січня 2008 р. № 7о/д «Про заходи по запобіганню проявам корупції в управлінні»
б/д
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 25, арк. 12
План проведення засідань Оргкомітету ІІ туру щодо проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» в Кіровоградській області.
21 травня 2008 р.
Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 26, арк. 6
План проведення засідань Оргкомітету ІІ туру щодо проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» в Кіровоградській області.
21 травня 2008 р.
Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 26, арк. 7
Фото. Закладання алеї в Кіровоградському дендропарку на честь 70-річчя створення області за участі голови Кіровоградської облдержадміністрації В.Моцного та голови Кіровоградської обласної ради М.Сухомлина.
04 листопада 2008 р.
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 62, од. з. 6
Фото. Зустріч членів кіровоградської волонтерської організації “Допомога” та пораненого воїна АТО М.Тимковича з головою Олександрівської райдержадміністрації С.Шпиркою та головою районної ради М.Марфулою.
03 грудня 2014 р.
public@kr-admin.gov.ua
Фото. Проведення на базі Держархіву області тематичного семінару для начальників загальних відділів районних та міських (міст обласного значення) рад з теми «Основні вимоги до ведення діловодства в органах місцевого самоврядування».
13 вересня 2017 р.
dariko.kr-admin.gov.ua
Фото. Зустріч голови Кіровоградської облдержадміністрації С.Кузьменка з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Р.Ващуком під час відкриття «Українсько-Канадського центру» в Центральноукраїнському національному технічному університеті.
15 листопада 2017 р.
public@kr-admin.gov.ua
Фото. Проведення засідання «круглого столу» «Розплата за незреалізовану державність: Великий терор 1937-1938 років на Кіровоградщині», підготовленого спільно з державним навчальним закладом «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації».
18 травня 2018 р.
dariko.kr-admin.gov.ua


(на початок сторінки)