«Аграрна політика німецької окупаційної влади на Кіровоградщині
(1941-1943 рр.)»


Донедавна поза увагою істориків залишалось чимало проблем, які торкались нацистської окупаційної політики. Досить довго дослідники були позбавлені можливості об’єктивно і неупереджено вивчати питання, пов’язані з реалізацією німецькою окупаційною владою аграрної політики на Україні.

Набуття Україною державної незалежності відкрило перед дослідниками великі можливості. Доступ до раніш закритих архівних фондів дозволив впритул наблизитись до наукової розробки даної проблеми.

Архівні документи, які ми пропонуємо переглянути в даній добірці, дають змогу показати особливості аграрної політики нацистів на Кіровоградщині. Важливого значення набувають питання, які торкаються здійснення нового аграрного порядку на окупованій території, діяльності німецької окупаційної влади по впровадженню «земельної реформи», спроба приватизації землі, корекція в аграрній політиці в залежності від перебігу подій на радянсько-німецькому фронті в 1942 — 1943 рр.

Нацистське керівництво основною метою і головним завданням аграрної політики вважало налагодження безперебійного постачання продовольством і сировиною вермахту і рейху. До початку агресії конкретні форми її втілення не розроблялись. Остаточне вирішення аграрного питання відкладалося після завершення війни проти Радянського Союзу. В ході ж війни проводилась політика, яка мала чимало протиріч і неодмінно пов’язувалась зі станом справ на фронті і Рухом Опору на окупованій території.


Проект переводу громадського господарства № 43 с. Прохорова Балка Маловисківського району Новомиргородського округу в хліборобську спілку
(1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 2, арк. 1, 1 зв.

Список членів громадського господарства № 43 с. Прохорова Балка 2-ої Злинської сільської управи Маловисківського району
(15.06.1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 2, арк. 5-6 зв.

Список дворів-членів громадського господарства № 43 с. Прохорова Балка 2-ої Злинської сільської управи Маловисківського району, які внаслідок переходу громадського господарства в хліборобську спілку одержали в користування землю
(24.06.1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 2, арк. 8-9

Список розподілу на гуртки членів хліборобської спілки № 43 с. Прохорова Балка 2-ої Злинської сільської управи Маловисківського району
(1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 2, арк. 15

Акт прийому-здачі землемірних робіт у зв’язку з переводом громадського господарства № 43 в хліборобську спілку
(20.07.1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 2, арк.53

Проект переводу громадського господарства № 25 (бувш. с.г. артіль ім.Кагановича) с.Миколаївка Маловисківського району Новомиргородського округу в хліборобську спілку
(1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 4, арк. 1, 1 зв.

Акт про розподіл майна між громадським господарством хліборобської спілки № 25 та хліборобами (членами гуртків) с.Миколаївка Маловисківського району Новомиргородського округу
(20.07.1942 р.)
ДАКО, Ф.Р. – 6079, оп. 1, спр. 4, арк.19

Звернення німецького уряду до селян «Роботящому селянинові – своя земля!»
(07.03.1942 р.)
ДАКО, ДІФ, газета «Українські вісті», № 19, с. 1, інв. № 6323

Повідомлення «Новий земельний лад для областей колишнього совєтского союзу, що їх уже перебрала цивільна влада» (Дойчес нахріхтенбюро)
(11.03.1942 р.)
ДАКО, ДІФ,газета «Українські вісті», № 20, с. 3, інв. № 6323

Книга І. Петренка «Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр.»
(2014 р.)
ДАКО, ДІФ, Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2014. – 554 с.

Книга І. Петренка «Обком утік… (з історії організації «всенародної» боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.)
(2017 р.)
ДАКО, ДІФ, Кропивницький «Імекс – ЛТД», 2017. – 507 с.


(на початок сторінки)