Стаття «Від Декларації про державний суверенітет до Конституції незалежної України»
б/д

ДАКО, ДІФ, видання «Україна: 10 років державотво-рення», К, 2001, інв. № 9997, стр. 5-11