Розпорядження Президента України від 08 травня 1996 р. № 108/96-рп «Про заходи щодо обговорення проекту Конституції України у програмах Державного комітету телебачення і радіомовлення України»
08 травня 1996 р.

ДАКО, Ф.Р-7838, оп.1, спр.191, арк.13