Витяг із журналу № 23 засідання колегії юридичного відділу Єлисаветградського виконкому,
на якому розглядалося питання створення підвідділу записів актів громадянського стану
(17.04.1919 року )

ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.7, 7 зв.