Витяг із інструкції про організацію радянської влади на місцях
(розділ 3 «Організація волосних з’їздів рад) про структурні підрозділи виконавчого комітету
(1919 рік)

ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 3, арк. 9 зв.