Роз’яснення підвідділам актів громадянського стану про їхню роботу від відділу управління НКВС
(1919 рік)

ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 5, арк. 59