Наказ № 29 юридичного відділу Єлисаветградського виконкому
про створення підвідділу записів актів громадянського стану
(24.04.1919 року)

ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.10