Перелік структурних підрозділів юридичного відділу Єлисаветградського виконкому та список працівників даного відділу
(1919 рік)

ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.14-21