Обкладинка книги записів актів громадянського стану про розлучення у м. Єлисаветграді за 1919 рік.
(1919 рік)

ДАКО, Ф.Р. – 7915, оп. 1, спр. 1а, арк.1