Постанова Всеукраїнського революційного комітету
«Про церковні і релігійні шлюби, складені у період денікінської влади на Україні».
(30.01.1920 року)

ДАКО, Ф.Р. – 1575, оп. 1, спр. 5, арк. 2