Історія становлення органу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Єлисаветграді бере свій початок з 20 лютого 1919 року, коли були опубліковані декрет Ради Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про цивільний шлюб і про ведення книг актів громадянського стану», а також декрет «Про розлучення», які проголосили проведення реєстрації актів цивільного стану та правове регулювання сімейних відносин державою.

До початку ХХ ст. регулювання сімейних відносин здійснювалось у значній мірі релігійними установами. Церква встановлювала умови одруження і розірвання шлюбу, проводила реєстрацію актів цивільного стану.

Відповідно до постанови Президії Єлисаветградського виконкому від 17 квітня 1919 року при юридичному відділі виконкому було засновано підвідділ запису актів громадянського стану. Це був перший орган запису актів громадянського стану у м. Єлисаветграді.

З часу створення органів реєстрації актів громадянського стану були значно розширені їхні завдання та повноваження. При здійсненні своїх функцій зазначені органи не тільки проводили реєстрацію актів цивільного стану (народження, встановлення батьківства, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, усиновлення), а й здійснювали розгляд клопотань громадян про внесення змін, доповнень до актових записів, їхнє поновлення та анулювання, виконання рішень судів та органів опіки та піклування, забезпечували охорону конфіденційної інформації про особу, формування та збереження архівного фонду, який є частиною Національного архівного фонду України та іншу роботу.


Архівні документи та матеріали

Витяг із журналу № 23 засідання колегії юридичного відділу Єлисаветградського виконкому, на якому розглядалося питання створення підвідділу записів актів громадянського стану
(17.04.1919 року)
ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.7, 7 зв.
Витяг із інструкції про організацію радянської влади на місцях (розділ 3 «Організація волосних з’їздів рад) про структурні підрозділи виконавчого комітету
1919 рік
ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 3, арк. 9 зв.
Роз’яснення підвідділам актів громадянського стану про їхню роботу від відділу управління НКВС
1919 рік
ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 5, арк. 59
Наказ № 29 юридичного відділу Єлисаветградського виконкому про створення підвідділу записів актів громадянського стану
24.04.1919 року
ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.10
Перелік структурних підрозділів юридичного відділу Єлисаветградського виконкому та список працівників даного відділу
1919 рік
ДАКО, Ф.Р. – 347, оп. 2, спр. 26, арк.14-21
Обкладинка книги записів актів громадянського стану про розлучення у м. Єлисаветграді за 1919 рік
1919 рік
ДАКО, Ф.Р. – 7915, оп. 1, спр. 1а, арк.1
Постанова Всеукраїнського революційного комітету «Про церковні і релігійні шлюби, складені у період денікінської влади на Україні»
30.01.1920 року
ДАКО, Ф.Р. – 1575, оп. 1, спр. 5, арк. 2
Фото урочистого заходу до 100-річчя з дня заснування органів ДРАЦС України, що відбулися у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького.
01.03.2019 р.
https://dozor.kr.ua(на початок сторінки)