МОВА — СКЛАДОВА
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Мова – вагомий чинник державотворення, визначна ознака існування держави, скарбниця культурного надбання народу, показник його ідентифікації та самобутності. Політичний, громадський і церковний діяч Іван Огієнко вважав, що мова – то серце народу: гине мова – гине народ. А за словами геніальної поетеси, лауреатки Національної премії імені Тараса Шевченка Ліни Костенко, «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

Зарубіжна історія свідчить, що мова, як важливий показник національної ідентичності, була в різні періоди об’єктом державної підтримки. Так, за часів прийняття Конституції США було визначено, що набуття незалежності новою державою вимагає також і розвитку самостійної системи і в мові, тим самим підкреслювалося відокремлення від колишньої британської метрополії. Національний лідер Ататюрк, створюючи державу Туреччина, провів мовну реформу.

Розбудова незалежної держави Україна триває не одне століття, це драматичний і складний шлях. Утвердження української мови в якості державної теж має непросту історію. Бездержавність народу відображається на його мові. Століття тому урядом УНР було проголошено, що державною мовою є українська, невикористання її в діловодстві, публічному вжитку свідчить про «невизнання» Української держави. Дебати з приводу прийняття Верховною Радою в жовтні 1989 року Закону «Про мови в Українській РСР» та обговорення статті 10 (про державну мову в Україні) Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 року, набували гострого характеру в суспільстві.

Мовне питання на часі і нині, коли виборюється незалежність держави у збройній боротьбі з сусідньою країною-агресором та введенням 16 липня 2019 року Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Інститутом мовознавства та Інститутом української мови НАН України проведено соціологічні дослідження в Києві, які засвідчують, що більшість опитаних громадян усвідомлюють, що національна мова є не менш важливим чинником суверенітету держави, ніж кордони та військо.

  • Географія східнослов'янських мов
  • «Ізборник Святослава», 1073 р.
  • «Пересопницьке Євангеліє» 1556—1561 рр.
  • «Лєксисъ съ толкованіємъ словєнскихъ мовъ просто»
  • Перший друкований церковнослов'янсько-український словник, 1596 р.
  • «Люблінська унія» Я. Матейка, 1869 р.
  • Вірш Даміана Наливайка «Прозьба чите́лникова ώ ча́съ»
  • «Ключъ разумѣніѧ», твір Й. Ґалятовського, 1659 р.
  • «Леѯіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє», П. Беринда, 1627 р.
  • Книга Ф. Савченка «Заборона українства 1876 р.

Архівні документи свідчать...

Допис «Як треба читати по Українському».

1918 р.

ДАКО, ДІФ,газета «Новий шлях», 01.05.1918, №7, інв. № 2166, арк. 2


Оголошення про початок навчання на курсах української мови, започатковане Єлисаветградською спілкою товариства «Просвіта».

1918 р.

ДАКО, ДІФ, газета «Новий шлях», 01.05.1918, №7, інв. № 2166, арк. 2


Повідомлення про затвердження Радою Міністрів законопроекту
про обов’язкове вивчення української мови,
літератури, історії та географії в школах.

1918 р.

ДАКО, ДІФ, газета «Голос юга», 13(26).07.1918, № 135, інв. № 1199, арк. 11


Наказ Херсонського губернського комісара Нянчура про переведення діловодства та оформлення зовнішніх вивісок на українську мову.

23.01.1919 р.

ДАКО, ДІФ, газета «Друг народа», 25.01.1919, №8, інв. № 1964, арк. 13


Листівка члена Спілки письменників України, педагога, краєзнавця
М. Смоленчука, адресована О. Бабенку

29.06.1989 р.

З особистої колекції директора Держархіву області О. БабенкаВитяг з доповіді Секретаря правління Спілки письменників СРСР, народного депутата О. Гончара «Розвиток національних мов – основа духовного збагачення народів», проголошеної під час прийняття Верховною Радою Української РСР «Закону про мови в Українській РСР».

28.10.1989 р.

ДАКО, ДІФ, газета «Радянська Україна», 29.10.1989, № 249, інв. № 6064, арк. 33


Закон «Про мови в Українській РСР».

1989 р.

ДАКО, ДІФ, газета «Радянська Україна», 03.11.1989, № 253, інв. № 6065, арк. 5


Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів від 18.07.1990 р. № 393 «Про першочергові заходи по організації виконання Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» в місті.

18.07.1990 р.

ДАКО, Ф.Р-242, оп. 6, спр. 61, арк. 115, 116Указ Президії Верховної Ради України «Про текст Військової присяги».

10.10.1991 р.

ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 9, спр. 41, арк. 111, 112Наказ генерального директора ВО «Друкмаш» від 05.03.1992 р. № 126
«Про використання української мови в технічній документації».

05.03.1992 р.

ДАКО, Ф.Р-7227, оп. 4, спр. 480, арк. 168


Повідомлення про створення документального фільму
«Блаженні гнані за правду. Павло Чубинський», присвяченого
авторові гімну «Ще не вмерла Україна» П. Чубинському.

1992 р.

ДАКО, ДІФ, часопис «Українська культура», № 11-12, 1992, арк. 40


Вчений, поет, громадський діяч П. Чубинський.

б/д

ДАКО, ДІФ, часопис «Українська культура», № 11-12, 1992, арк. 40


Конституція України, ухвалена Верховною Радою 28.06.1996 р. Стаття 10.

28.06.1996 р.

www.zakon.rada.gov.ua


Акція на підтримку української мови, м. Києв.

18.09.2006 р.

www.rukh.team


Прес-конференція членів Кіровоградської обласної організації «Просвіта» ім. Т.Шевченка в День захисту рідної мови.

21.02.2017 р.

www.rukh.team


Науково-публіцистичний журнал-дайджест «Урок Української», переданий Держархіву області визначним поетом-краянином, літературним критиком, перекладачем В. Базилевським.

2019 р.

ДАКО, Кабінет-бібліотека Лауреата Національної премії ім. Т.Г.Шевченка Володимира Базилевського


Скріншот флешмобу в соціальних мережах Facebook та Twitter на захист і підтримку української мови перед ухваленням Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

2019 р.

www.language-policy.info