Державний суверенітет — верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території.

16 липня виповнюється 30-та річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Документ великої історичної ваги був прийнятий 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР. Він передбачає верховенство, самостійність, повноту й неподільність влади в межах території України.

Декларацією було визнано право української нації на самовизначення. Єдиним джерелом державної влади визнавався народ, а Верховна Рада УРСР могла виступати від його імені. У документі йшлося про принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Територія України проголошувалася недоторканною. Уперше після багаторічного замовчування Декларація визнавала невід'ємні права і свободи людини.

У розділі про економічну самостійність проголошувалося, що «земля, її надра, повітряний простір, водні й інші природні ресурси є власністю українського народу, тобто громадян усіх національностей України».

Декларація повинна була забезпечувати національно-культурне відродження українського народу і задовольняти національно-культурні, духовні й мовні потреби українців, що проживають за межами України.

Передбачалося створення власних збройних сил. Майбутня зовнішня політика України, визначена Декларацією, вбачалася як нейтральна, першочерговим її завданням визначалося забезпечення національних інтересів України.

Декларація про державний суверенітет не мала статусу конституційного акту й тому залишилася планом на майбутнє, побажаннями для майбутньої зовнішньої і внутрішньої політики. Але в ній було визначено основні напрямки досягнення реального суверенітету та закладено основи майбутньої незалежності держави.

Пропонуємо переглянути виставку до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України, яка демонструє документи і матеріали, що зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області.

Архівні документи і матеріали

IV Універсал Української Центральної Ради

ЦДАВО України, ф.1063, оп.2, спр.2, арк.2, 3.

Повідомлення про зняття червоного прапора

«Голос юга», 19.06.1918 р., № 46, арк. 10 зв.

Декларація Директорії Української Народної Республіки

«Друг народа», № 10, 27.12.1918 р., арк. 18, № 11, 28.12.1918 р., арк. 19 зв., 20

Розмова з народним депутатом УРСР
В. Панченком

«Молодий комунар», 02.06.1990 р., № 22, с.5.

Повідомлення спеціального кореспондента УКРІНФОРМ «На сесії Верховної Ради УРСР»

«Кіровоградська правда», 07.07.1990 р., №153, с. 1

Експрес-інтерв’ю «Бути Україні державою народу»

«Народне слово», 14.07.1990 р., № 135, арк. 19.

Витяг із доповіді Голови Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчука

«Народне слово», 14.07.1990 р., №135, арк. 19

Повідомлення «Цей вікопомний день»

«Народне слово», 14.07.1990 р., № 135, арк. 19.

Декларація про державний суверенітет України

«Кіровоградська правда», 17.07.1990 р., № 161, с. 1.

Публікація «Зустрілися думки...»

«Кіровоградська правда», 14.07.1991 р., №135, арк. 17.

Кореспонденція С. Петренка та С. Матусяк «Незалежність треба відстоювати»

«Народне слово», 18.07.1990 р., №136, арк. 21.

Обговорення тексту Декларації про Державний суверенітет України

«Кіровоградська правда», 20.07.1990 р., стор. 1.

Виступ на сесії Верховної Ради Української РСР Володимира Панченка

«Кіровоградська правда», 26.07.1990 р., стор. 2.

Інформаційно-аналітичний матеріал

ДАКО, ДІФ, «Україна: 10 років державотворення». Київ, 2001, с. 5-11.

Витяг із передмови до видання «Уряди незалежної України»

«Уряди незалежної України». Київ, ДСВ «Мистецтво», 2010 р., с. 2, 3.

Стаття Н. Маковської

Журнал «Архіви України», липень-серпень 2011 р., № 4, с. 5-10, інв. № 8305

Четвертий Універсал Української Центральної Ради,
09.01.1918 р.
ЦДАВО України, ф.1063, оп.2, спр.2, арк.2, 3.

Повідомлення про зняття червоного прапора та встановлення українського прапора на будинку Єлисаветградської міської думи, 18.06.1918 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Голос юга», 19.06.1918 р., №46, арк. 10 зв., інв. № 1198


Декларація Директорії Української Народної Республіки, 1918 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Друг народа», №10, 27.12.1918 р., арк. 18, №11, 28.12.1918 р., арк. 19 зв., 20 інв. №Ж-1963


Розмова кореспондента газети «Молодий комунар» С. Орел з народним депутатом УРСР В. Панченком «Вільна Україна – можлива», 02.06.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Молодий комунар», 02.06.1990 р., №22, с.5, інв. №6152


Повідомлення спеціального кореспондента УКРІНФОРМ «На сесії Верховної Ради УРСР» про обговорення депутатами ВР УРСР проєкту Декларації про державний суверенітет України, 06.07.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 07.07.1990 р., №153, с. 1, інв. №6145


Експрес-інтерв’ю «Бути Україні державою народу» з читачами газети «Народне слово», 14.07.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово», 14.07.1990 р., № 135, арк. 19, інв. №6189


Повідомлення «Цей вікопомний день» про проголошення Дня незалежності та проведення урочистостей з цієї нагоди, 14.07.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово», 14.07.1990 р., №135, арк. 19, інв. №6189


Витяг із доповіді Голови Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчука на урочистих зборах, присвячених Дню незалежності, 14.07.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово», 14.07.1990 р., №135, арк. 19, інв. №6189


Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року, 16.07.1990 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 17.07.1990 р., №161, с. 1, інв. №6145


Публікація «Зустрілися думки...» (думки жителів Кіровоградщини з нагоди річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України).
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 14.07.1991 р., №135, арк.17, інв. №6177


Кореспонденція С. Петренка та С. Матусяк «Незалежність треба відстоювати» про святкування першої річниці Дня незалежності, 18.07.1991 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово», 18.07.1990 р., №136, арк. 21, інв. № 6189


Обговорення тексту Декларації про Державний суверенітет України робітниками та службовцями Кіровоградського ремонтно-механічного заводу ім. В.К.Таратути).
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 20.07.1990 р., стор.1, інв.№ 6145


Виступ на сесії Верховної Ради Української РСР народного депутата Володимира Панченка з приводу прийняття Декларації про державний суверенітет України.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 26.07.1990 р., стор.2, інв. №6145


Інформаційно-аналітичний матеріал «Від Декларації про державний суверенітет до Конституції Незалежної України», 2001 р.
ДАКО, ДІФ, «Україна: 10 років державотворення». Київ, 2001, с. 5-11, інв. №9997


Витяг із передмови до видання «Уряди незалежної України» про документи історичної ваги, 2010 р.
ДАКО, ДІФ, «Уряди незалежної України». Київ, ДСВ «Мистецтво», 2010 р., с. 2, 3, інв. №10377


Стаття Н. Маковської «Акт проголошення незалежності України – унікальний документ Національного архівного фонду», 2011 р.
ДАКО, ДІФ, журнал «Архіви України», липень-серпень 2011 р., №4, с. 5-10, інв. №8305