Солдати

«Конституція України: з історії становлення»

28 червня ми святкуємо прийняття Конституцiї - основи нацiональної правової системи, що містить головні юридичні та полiтичні аспекти відносин між державою та суспільством.

У період Української революції 1917–1921 років конституційний процес розпочався відразу після проголошення Першого універсалу Центральної Ради. 29 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла Конституцію Української Народної Республіки. УНР проголошувалася суверенною державою, "самостійною і ні від кого незалежною".

Першу радянську Конституцію України прийняли у березні 1919 року, яка була калькою Конституції Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки.

Після утворення у 1922 році СРСР, після прийняття загальносоюзної Конституції в 1924 році, розпочалась робота з підготовки нової Конституції УСРР. ЇЇ було затверджено у 1929 році на ХІ Всеукраїнському з’їзді рад.

У 1936 році постала нова, так звана "сталінська" Конституція СРСР. Вона законодавчо закріпила соціально-економічний лад тоталітарної держави. Чергова Конституція УРСР 1937 року повторила положення союзного документу, максимально обмеживши повноваження республіканських органів.

Новітній конституційний процес в Україні розпочався із прийняттям Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року та ухваленням Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Після проведення Всеукраїнського референдуму більшість країн світу визнали Україну суверенною державою.

Проте діючою залишалася Конституція УРСР, у яку були внесені часткові зміни, що ніяк не задовольняли потреби новітньої Української держави. Виходом із ситуації стало прийняття нового Основного закону.

28 червня 1996 було прийнято першу Конституцію незалежної України, в якій було закріплено правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність, основні права і свободи українських громадян.

Пропонуємо переглянути архівні документи та матеріали, які демонструють конституційний процес в Україні у ХХ столітті та висвітлюють тему про всенародного обговорення Основного закону незалежної України.