Левитський Микола Васильович

Чижевський Дмитро Іванович

(1894—1977),
вчений-енциклопедист, філософ, славіст, літературознавець, релігієзнавець, культуролог


Серед видатних мислителів України особливе місце займає постать Д.І.Чижевського.

Народився Дмитро Іванович Чижевський 4 квітня (23 березня) 1894 року в місті Олександрії Херсонської губернії (тепер — Кіровоградської області).

Важливе місце у духовному становленні майбутнього вченого, у формуванні його світогляду належить батькам Чижевського — Іванові Костянтиновичу та Марії Дмитрівні.

Дмитро Чижевський говорив, що від батька він успадкував інтерес до науки й політики, а від матері — захоплення малярством та музикою. Освіту здобував у місцевій початковій школі, а потім — з 1904 по 1911 рік — в Олександрійській класичній гімназії. Закінчивши в 1911 році зі срібною медаллю Олександрійську гімназію, Д.Чижевський стає студентом фізико-математичного факультету Петербурзького університету. У 1913 році Чижевський переходить до Київського університету, де зосереджується на вивченні філософії і слов'янської філології.

Навчання в університеті Д.Чижевський поєднує з активною політичною діяльністю в українському соціал-демократичному русі. За революційну діяльність 1916 року потрапляє до в'язниці, з якої його визволила березнева революція 1917 року.

У 1921 році Київський університет запросив Д.Чижевського на посаду доцента філософії. Та не встиг він прочитати й першої лекції, як був знову заарештований і направлений до табору для інтернованих. Д.Чижевському вдалося уникнути розстрілу, утекти до Гейдельберга (Німеччина).

У 1921-1924 роках він продовжує своє навчання в ряді німецьких університетів. Потім почався плідний період викладацької та наукової роботи, який продовжувався кілька десятиліть.

1949 року Д.Чижевський покидає Європу і від'їжджає до США, де йому запропоновано посаду професора в Гарвардському університеті. Він затримався в Гарварді до 1956 року — викладав славістику. Через шість літ, у 1962 р. його обрано дійсним членом Гейдельберзької Академії наук, а незабаром і Хорватської Академії наук у Загребі.

У Гейдельберзі, на чужині, 18 квітня 1977 року завершився життєвий і науковий шлях Дмитра Івановича Чижевського.
# Назва документа Дата Підстава
1 Відомості про І.К. Чижевського, батька Дмитра Чижевського із списку землевласників Новопразької волості Олександрійського повіту на 1894 рік 1894 р. ДАКО, ДІФ, Додаток до статистичного звіту Олександрійської земської управи за 1893 рік, типографія Ф.Х.Райхельсона, Олександрія, 1894, стор. 78, інв. № 776
2 Фото групи засновників і прихильників МВБУ на Міжнародному бібліологічному конгресі в Празі. Зліва сидять: І.Калинович, С. Сірополко, К. Панкевичова, Д. Антонович, О. Колесса, М. Галущинський, Д. Дорошен-ко;  стоять: В. Сапіцький, Ол. Кандиба, П. Зленко, Ю. Тищенко, В. Старосольський, Д. Чижевський, В. Біднов 1926 р.  https://archives.gov.ua/Publicat/Mushynka_M/Images.php Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині - К., 2005. - 160 с.
3 Наказ директора обласної наукової бібліотеки від 02 березня 1993 року № 38-а, в якому зазначено, що з 02 березня бібліотека носитиме ім’я Д.І. Чижевського 1993 р. ДАКО, Ф.Р – 5307, оп. 3, спр.717, арк. 9
4 Повідомлення «Головній бібліотеці області – 100 років» 1999 р. ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово» від 02.02.1999 № 12, стор.1, інв. № 6716
5 Фрагмент спогадів про дитинство Д.І. Чижевського 1963 р. ДАКО, ДІФ, Чуднов О. На пам’ять про рідний край. Історія Центральної України в слові, фарбах, фотографіях і поштових листівках/Імекс-ЛТД – Кіровоград, 2008.- с.168-172, інв. № 9678
6 Відомості про ювілей видатного земляка Д.І. Чижевського (125 років з дня народження) 2018 р. ДАКО, ДІФ, Босько В. Історичний календар Кіровоградщини /Імекс-ЛТД – Кроп., 2018.- с.64