Оповідання Кобзаря В.Ф. «Телеграма», опубліковане у газеті «Кіровоградська правда»
(10.03.1984 р.)

ДАКО Ф.Р-7698, оп.1, спр.11, арк.7