Посвідчення члена Кіровоградського обласного літоб’єднання Кобзаря В.Ф.
(12.04.1988 р.)

ДАКО Ф.Р-7698, оп.1, спр.57, арк.3