Диплом науковому керівнику
переможця республіканського конкурсу студентських наукових робіт,
виданий Носову Г.Р.
(26.02.1989 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 21 арк. 2