Авторське свідоцтво
на винахід «Автоматичний дозатор корму»
видане Носову Г.Р.
(03.01.1991 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 10, арк. 32