Патент на винахід
«Спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин»,
виданий Носову Г.Р.
(16.06.1998 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 10, арк. 33