Посвідчення ректора Кіровоградського інституту
сільськогосподарського будування Носова Г.Р.
(1974 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 22, арк. 3зв., 4