Посвідчення депутата Кіровоградської обласної ради Носова Г.Р.
(липень 1977 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 22, арк. 1зв., 2