Характеристика на ректора
Кіровоградського інституту сільськогосподарського будування
Носова Г.Р.
(22.06.1978 р.)

ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 23, арк. 10-12