Носов
Григорій Романович
(12 липня 1932 р. – 1997 р.)
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
інженер-електромеханік
Григорій Романович Носов, перший доктор технічних наук на Кіровоградщині, відомий у наукових колах нашої держави, близького і далекого зарубіжжя.

У 1960 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут, де з того ж року працював на посадах інженера науково-дослідного сектору 1960 р., молодшого наукового співробітника 1961 р., асистента 1962 р., начальника науково-дослідного сектору інституту 1964 р., згодом – аспірант (захистив кандидатську дисертацію у 1965 р.), з 1966 р. – доцент кафедри автоматизації. З 1969 до 1979 рр. – ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук у 1973 р.). Особлива заслуга ректора Г.Р. Носова – будівництво навчальних корпусів, розвиток матеріальної бази та формування науково-педагогічного колективу інституту. З 1979 до 1997 рр. працював завідувачем кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Г.Р. Носов – засновник вітчизняної наукової школи з автоматичного контролю технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Чимало зробив для діяльності проблемної науково-дослідної лабораторії з автоматизації технологічних процесів тваринництва. Був головою Координаційної ради Придніпровського наукового центру Академії наук України, головою Кіровоградського обласного відділення Інженерної академії України. З 1992 р. – академік Інженерної академії України, а з 1994 р. – академік Міжнародної Інженерної академії.

За свою наукову діяльність Г.Р. Носов підготував 5 докторів та 27 кандидатів технічних наук. Автор понад 250 наукових праць, в тому числі 10 підручників та монографій, 47 авторських свідоцтв та патентів, у тому числі патент Болгарії.

Неодноразово обирався депутатом Кіровоградської міської ради та обласної ради. Нагороджений орденом «Знак пошани» 1976 р., медаллю «Ветеран праці» 1988 р., Відмінник освіти України 1996 р.

Професор Г.Р. Носов зробив вагомий внесок у підготовку та виховання інженерних і наукових кадрів. Своїм безпосереднім учителем його вважають близько 100 науковців. Багато учнів професора Г.Р. Носова нині вже самі досягли вагомих наукових результатів – вони обрані академіками і членами-кореспондентами Української академії аграрних наук, Академії інженерних наук України, Російської академії сільськогосподарських наук та Міжнародної академії технічної освіти, очолюють провідні науково-дослідні інститути країни та факультети і кафедри, є провідними спеціалістами науково-дослідних лабораторій і конструкторських бюро, стали заслуженими працівниками народної освіти України, заслуженими винахідниками та заслуженими діячами науки і техніки України. Його творчий шлях гідний для наслідування теперішньому і прийдешнім поколінням.


 1. Диплом кандидата наук Носова Г.Р.
  (03.07.1965р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 21, арк. 8

 2. Фото. Носов Г.Р. з батьками та донькою
  (1966 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 24, арк. 7.

 3. Стаття Носова Г.Р. у збірнику «Горная электромеханика и автоматика» під назвою «Измерение элекрических параметров горных пород в диапазоне частот 100-1000 Мгц»
  (1968 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 1, арк. 181-185.

 4. Фото. Носов Г.Р. за роботою
  (1959 р., 1975 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 25, арк. 5, 1

 5. Посвідка про обрання депутатом Кіровоградської міської ради Носова Г.Р.
  (14.06.1971 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 22, арк. 8зв., 9

 6. Диплом доктора наук Носова Г.Р.
  (24.04.1973 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 21, арк. 11

 7. Посвідчення ректора Кіровоградського інституту сільськогосподарського будування Носова Г.Р.
  (1974 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 22, арк. 3зв., 4

 8. Посвідчення депутата Кіровоградської обласної ради Носова Г.Р.
  (липень 1977 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 22, арк. 1зв., 2

 9. Характеристика на ректора Кіровоградського інституту сільськогосподарського будування Носова Г.Р.
  (22.06.1978 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 23, арк. 10-12

 10. Візитка Носова Г.Р.
  (б/д)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 23, арк. 1, 1зв.

 11. Автобіографія Носова Г.Р.
  (12.06.1981 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 25, арк. 5, 1

 12. Диплом науковому керівнику переможця республіканського конкурсу студентських наукових робіт, виданий Носову Г.Р.
  (26.02.1989 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 21 арк. 2

 13. Авторське свідоцтво на винахід «Автоматичний дозатор корму» видане Носову Г.Р.
  (03.01.1991 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 10, арк. 32

 14. Патент на винахід «Спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин», виданий Носову Г.Р.
  (16.06.1998 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 7816, оп. 1, спр. 10, арк. 33

(на початок сторінки)