Тобілевич Андрій Юрійович

Яків Васильович Паученко

відомий єлисаветградський архітектор, автор проектів найкрасивіших будівель у місті Кропивницькому к. XIX ст. – поч. ХХ ст.
(1866 – 1914),

Яків Васильович Паученко народився 21 березня 1866 року в місті Єлисаветграді. Навчався у вечірніх рисувальних класах П.О.Крестоносцева при Єлисаветградському земському реальному училищі. Закінчив Московське училище живопису, скульптури та архітектури (1893). За архітектурний проект на річному екзамені удостоєний Малої Срібної Медалі.

Після навчання Яків Паученко повернувся на батьківщину – до Єлисаветграда. Митець володів іконописною, іконостасною та позолотною майстернею, успадкованою від батька, в якій писалися ікони для Успенського собору міста Єлисаветграда та Вознесенського собору міста Бобринця. Однак головним заняттям у житті Я. В. Паученка стала архітектурна творчість у рідному місті.

Якову Васильовичу Паученку судилося стати одним з тих зодчих, які створили неповторний модерновий архітектурний ансамбль історичного центру міста Єлисаветграда. За його проектами було збудовано чимало будівель міста. Загалом — понад 20 зафіксованих документально об'єктів побудував архітектор (за 48 років життя).

За його проєктами в Єлисаветграді споруджено лікарню Святої Анни, будинки Вайсенберга та Мейтуса, театр "Ілюзія", Міжнародний кредитний банк, Вознесенський Собор в Бобринці, багато приватних будинків.

За власним проєктом побудував свій будинок, нині художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна (племінника Я.В. Паученка). Ця споруда стала своєрідною візитною карткою архітектора і є високопрофесійним зразком поєднання провідних стильових напрямків архітектури того часу - "цегляного" та "неоруського". Будинок не лише відображав сутність його творця, але й уособлював в собі найвищу істину мистецтва - свободу вибору. Тут відбувалися музичні і театральні вечори, тут же складалися проєкти майбутніх архітектурних споруд. В цій атмосфері виховувався племінник Я.В. Паученка Сашко, який згодом став відомим художником, професором живопису Олександром Олександровичем Осмьоркіним.

Помер Яків Васильович Паученко 25 жовтня 1914 року і був похований на Петропавлівському кладовищі, якого зараз не існує.

У 2002 році Кіровоградською обласною радою було засновано обласну премію в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка.

У 2016 році вулиця Леніна і частина Дворцової (від Великої Перспективної до Кропивницького) об'єднані в одну вулицю, яка отримала назву вулиця архітектора Паученка.
# Назва документа Дата Підстава
1 Актовий запис про народження Якова Паученка із метричної книги Собору Успіння Божої Матері м. Єлисаветград 1866 р. ДАКО, Ф - 160, оп. 1, спр. 18, арк. 130зв., 131
2 Яків Паученко у списку учнів 1875-1876 рр. та Єлисаветградського земського реального училища 1876 р. ДАКО, Ф - 60, оп.1, спр. 18, арк. 15, 18зв., 19
3 Екзаменаційні оцінки учня Єлисаветградського земського реального училища Я. Паученка за 1875-1876 н.р. 1876 р. ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 14, арк. 67зв.
4 Яків Паученко, учень Єлисаветградського земського реального училища 1878-1881 рр. 1881 р. ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр, 29, арк. 5зв., 6
5 Свідоцтво Єлисаветградського земського реального училища від 21 липня 1883 року про навчання Я.В. Паученка у Вечірніх Рисувальних Класах з 11 листопада 1881 року по 1 червня 1883 року 1883 р. ДАКО, колекція DVD документів, "Єлисаветградський абрис Якова Паученка", 2006, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
6 Свідоцтво Училища живопису, ваянія і зодчества Московського Художнього товариства про нагородження Я.В. Паученка Малою Срібною Медаллю за архітектурний проект, представлений на річний екзамен 1892-1893 навчального року 11 травня 1894 р. ДАКО, колекція DVD документів, "Єлисаветградський абрис Якова Паученка", 2006, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
7 Прохання міщанина Василя Семеновича Паученка на будівництво його будинку по вул. Верхньо-Донській в м. Елисаветграді 04 серпня 1899 р. ДАКО, Ф - 78, оп. 1, спр. 1061, арк. 267
8 Проект архітектора Якова Васильовича Паученка на будівництво будинку Паученка В.С. по вул. Верхньо-Донській в м. Елисаветграді 1899 р. ДАКО, Ф - 78, оп.1, спр. 1061, арк. 269
9 Реклама іконостасної, художньо-іконописної і позолотної майстерні Якова Васильовича Паученка в Херсонських єпархіальних відомостях 1899 р. ДАКО, ДІФ, Херсонські єпархіальні відомості, 1899 р. інв. № 38
10 Будинок Я. В. Паученка, зведений за власним проектом (нині – Художньо-меморіальний музей О. О. Осьмьоркіна) б/д https://www.osmerkinmuseum.kr.ua
11 Фото Паученка Я.В. з його племінником Олександром Осмьоркіним у фотосалоні Д. Харлаба в Єлисаветграді б/д https://www.osmerkinmuseum.kr.ua
12 Я.В. Паученко з сестрою Олімпіадою в домашній виставі 1900-і рр. https://www.osmerkinmuseum.kr.ua
13 Я.В. Паученко біля іконостасу Вознесенського собору в Бобринці 1912 р. ДАКО, колекція DVD документів, "Єлисаветградський абрис Якова Паученка", 2006, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
14 Актовий запис в метричній книзі про смерть Я.В. Паученка 1914 р. ДАКО, Ф - 160, оп. 1, спр. 68, арк. 113зв., 114
15 Церква св. Петра і Павла, на кладовищі якої був похований визначний єлисаветградський архітектор Яків Паученко (церква не збереглася) б/д ДАКО, колекція DVD документів, "Єлисаветградський абрис Якова Паученка", 2006, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
16 Некролог про смерть Я.В. Паученка 1914 р. ДАКО, ДІФ, газета "Голос Юга", 30.10.1914, інв. № 1158
17 Повідомлення про смерть художника-архітектора Я.В. Паученка 1914 р. ДАКО, ДІФ, газета "Голос Юга", 31.10.1914, інв. № 1158
18 Витяг із рішення Кіровоградської обласної ради від 31 травня 2002 року № 36 "Про заснування обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка" 2002 р. ДАКО, колекція DVD документів, "Єлисаветградський абрис Якова Паученка", 2006, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського