Шевченко Сергій Іванович

Шевченко Сергій Іванович

(30.09.1958 р. - 29.09.2015 р.)
науковець, краєзнавець,громадський діяч


Сергій Іванович Шевченко народився 30 вересня 1958 р. у селі Водяне Добровеличківського району Кіровоградської області в родині спеціалістів сільського господарства..

Ще у шкільні роки зародився інтерес до історії, згодом він переріс у любов до цієї науки. Вона й привела у 1976 році С.І.Шевченка на історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1981 році він отримав кваліфікацію історика-архівіста та викладача історії та суспільствознавства і повернувся на Кіровоградщину.

Професійну діяльність розпочав восени 1981 року архівістом І категорії Світловодського державного міського архіву, а за кілька місяців очолив його. У листопаді 1983 року був переведений до м. Кіровоград на посаду директора Державного архіву Кіровоградської області. Головну архівну установу С.І.Шевченко очолював до грудня 1991 року.

З 1986 року почав за сумісництвом викладати на кафедрі історії СРСР та УРСР історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна.

З 1992 року – штатний співробітник кафедри народознавства та спеціальних історичних дисциплін КДПІ ім. О.С.Пушкіна. У 1996 році зарахований в цільову аспірантуру (спочатку на заочну форму, а потім з відривом від виробництва) інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Національної академії наук України. У 1997 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Всесвітня історія» на тему: «Україна в міжнародних економічних зв’язках (1950 – 1980-і рр.)».

У 1990-х рр. працював за сумісництвом та контрактом журналістом таких друкованих засобів масової інформації: «Кіровоградська правда», «Україна-Центр», «Відомості».

С.І.Шевченко став членом редколегій «Реабілітовані історією. Кіровоградська область» та «Зводу пам’яток історії та культури», його обрали заступником голови правління обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців та головою обласної топонімічної комісії (1989 – 1991 рр.), він керував історико-краєзнавчою секцією обласного відділення Малої академії наук України.

У 1996 році С.І.Шевченко став лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова.

У 2001 році обраний на посаду доцента кафедри народознавства та історії культури.

У 2002 році С.І.Шевченку присвоєно звання доцента. С.І.Шевченко – автор понад 200 наукових публікацій з міжнародних відносин, історії та етнографії рідного краю, архівознавства, історіографії, літературного краєзнавства. Його наукові праці побачили світ не тільки в Україні, а й у Сербії, Росії, Польщі, Білорусії.

Останньою ґрунтовною працею С.І.Шевченка стало дослідження «Кобзар і Кіровоградщина: Історичні нариси», яке вийшло з друку у 2016 році вже після відходу науковця в кращий світ.

С.І.Шевченко помер 29 вересня 2015 року після тривалої хвороби в м. Кіровограді.
# Назва документа Дата Підстава
1 Свідоцтво про народження С.І Шевченка (с. Водяно Добровеличківського району) 09.10.1958 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.1, арк. 2, 3
2 Фото. Родина С.І. Шевченка б/д ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 22
3 Табель успішності, поведінки та відвідування школи С.Шевченка, учня 6-Б класу Павлівської середньої школи с. Павлівка
Світловодського району
1971/ 1972 н.р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.8, арк.2, 2 зв.
4 Диплом про здобуття С.І. Шевченком вищої освіти 12.06. 1981 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.12, арк.1 зв.,2
5 Особистий листок з обліку кадрів С.І. Шевченка 23.11. 1983 р. Особова справа Шевченка С.І. – директора Держархіву області (22.11.1983 р. -08.12.1991 р.) арк. 4,4 зв
6 Лист-погодження головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР стосовно призначення С.І. Шевченка на посаду директора Державного архіву Кіровоградської області 06.12. 1983 р. Особова справа Шевченка С.І. – директора Держархіву області (22.11.1983 р. -08.12.1991 р.) арк. 7
7 Фото. С.І.Шевченко разом з працівниками Кіровоградського обласного архіву 1987 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 10
8 Рішення Кіровоградської облради народних депутатів від 06 грудня 1988 р. № 67 «Про начальників управлінь юстиції та житлово-комунального господарства облвиконкому, директорів обласного виробничого об’єднання «Фармація» і державного архіву області 06.12. 1988 р. Особова справа Шевченка С.І. – директора Держархіву області (22.11.1983 р. -08.12.1991 р.) арк. 12
9 Фото. С.І. Шевченко (другий праворуч у верхньому ряду) серед учасників установчого з’їзду Спілки архівістів України (м. Київ) 1991 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 12
10 Лист Інституту української археографії Академії наук України про зарахування С.І. Шевченка до аспірантури інституту 05.11. 1993 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.24, арк.2 зв.,
11 Диплом кандидата наук С.І Шевченка, якому присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук 30.10. 1997 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.13, арк.3 зв.,4
12 Атестат доцента С.І.Шевченка 23.12. 2002 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.14, арк. 2
13 Подяка Кіровоградської обласної державної адміністрації вручена С.І. Шевченку за активну участь у підготовці видання «Кіровоградщина. Історія рідного краю» 27.08. 2012 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.23, арк. 10
14 Фото. С.І. Шевченко з О. Греком 20.03. 2012 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 18
15 Фото. С.І. Шевченко (ліворуч) під час шахового журналістського турніру б/д ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 26
16 Фото. С.І. Шевченко із краєзнавцем Ю. Тютюшкіним б/д ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.76, арк. 30
17 Фото. С..І Шевченко на презентації своєї книги «Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини» червень 2013 р. ДАКО, Ф.Р-7940, оп.1, спр.75, арк. 16
18 Книга С.І.Шевченка «Кобзар і Кіровоградщина» 2016 р. ДАКО, Кіровоград, 2016, інв. № 10265
19 Фото. Презентація особового фонду науковця, краєзнавця, громадського діяча С.І. Шевченка 24.05. 2016 р. http://dakiro.kr-admin.gov.ua