Наказ завідуючого Онуфріївським відділом народної освіти Сухомлинського В.О. № 236 «Про призначення на посаду вчителя Анкудович В.П.»
(30.08. 1945 р.; 27.09. 1945 р.)

ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.21, арк. 49