Довідка про Павлиську середню школу Онуфріївського району Кіровоградської області
(1968 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 54, арк. 1, 2