Книга Сухомлинського В.О. «Павлиська середня школа»
(1969 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 9