Некролог про смерть В.О. Сухомлинського, члена-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, заслуженого вчителя УРСР,
директора Павлиської середньої школи, Героя Соціалістичної Праці (із газети «Кіровоградська правда»)
(04.09.1970 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 6, арк. 1