«Золоті розсипи В.О.Сухомлинського»
(матеріали з досвіду роботи вчителів Павлиської середньої школи ім. В.О.Сухомлинського)
(1993 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 110, арк. 1