Програма святкового концерту, присвяченого 95-річчю від дня народження педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського
(м. Кіровоград, обласна філармонія)
(27.09.2013 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр.106, арк. 2, 2зв.