Календар із зображенням видатного українського педагога-гуманіста, вченого, письменника В.О. Сухомлинського (до 80-річчя від дня народження)
(1998 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.2, 2зв.