Календар із зображенням В.О.Сухомлинського до проведення науково-практичної конференції «В.О.Сухомлинський і сучасна школа Уралу, Сибіру» (Оренбургський державний педагогічний університет)
(2003 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.3, 3зв.